Sbor dobrovolných hasičů Velké Heřmanice

Dětský den

Dětské odpoledne ve Velkých Heřmanicích

19.srpna 2006 od 13°° hodin patřilo hřiště ve Velkých Heřmanicích dětem z nejbližšího okolí. Po zkušenostech z minulého roku jsme neponechali nic náhodě a začali plánovat dětský den již na sklonku července. V průběhu srpna jsme nakoupili nejrůznější bonbony a cukrovinky, dárky, vymýšleli a připravovali jednotlivé soutěže a hry, zajišťovali občerstvení, a v neposlední řadě i zajišťovali podporu od nejrůznějších firem a organizací. I jednotlivci přispěli nemalými částkami na námi připravovanou akci. Nebylo toho málo, ale úspěšně jsme veškeré přípravy dokončili a těšili se na dítka.
Celým dnem nás vtipně, zábavně a poutavě provázel u mikrofonu Láďa Šplíchal, v občerstvení obsluhovali Pepa Rohlíček, Olča Váňová, Lenka Váňová, Michal Kolář a Jíťa Řezáčová.
Účast dětí byla obdivuhodná, sešlo se jich celkem 89, což je na naši obec velice mnoho. Dozvěděli jsme se, že nás navštívili i děti z Votic, Miličína, Benešova, dokonce i z daleké Prahy. Pro děti bylo připraveno hned několik her a soutěží, za jejichž splnění mohly získat sladkou odměnu či dárek. Každé dítko si mohlo vyzkoušet svůj umělecký talent při malování, postřeh při hraní pexesa, hbitost a rychlost na překážkové dráze, při jízdě na kole, či při hodu míčem na koš, obzvlášť veselo bylo u skákání v pytlích, kde se soutěžní dráha hemžila i odvážnými rodiči. Děti si i zkusily, jaké je to být rybářem a svou přesnou trefu zúročily při sestřelování plechovek. Velkou radost děti projevily, když se na hřišti objevili pí.Uhlířová a p.Holub se svými koni, na kterých se veselá dítka vozila, dokonce se na nich mohla nechat vyfotit od Lenky Váňové. Dalším nemalým zpestřením pro děti byla všude pobíhající a poletující pohádková postava zeleného Shreka (Kristýna Hanelová), která se dětem také velice líbila. A aby toho nebylo málo, mohla se děcka svézt našim hasičským autem nazvaným "ERENA" s řidičem Honzou Udjurminským ml.
Odpoledne nám všem také zpříjemňovaly děti, které v sobě našly odvahu a prostřednictvím mikrofonu zazpívaly svou oblíbenou písničku. Jako loni, ani letos nechyběla tombola. Každé dítě si s úsměvem na rtech odnášelo nějakou tu výhru.
Den se vydařil tak pěkně, že s námi některé děti vydržely až do večerních hodin. Hrály se hry, soutěžilo se, tančilo, zpívalo, byl to prima večer. Zbývá jen doufat, že příští rok se nám podaří zorganizovat stejně tak příjemný dětský den, jako letos.
Byli jsme velice rádi, že nám přišly pomoct holky z Heřmaniček (Klára Vaňková, Jana Medulánová, Verča Říhová) a z Čištovic Lenka Šemberová. Bez nich bychom to nezvládli. A samozřejmě bez našich sponzorů. Díky!
Pro nás pořadatele se tou největší odměnou za dětské odpoledne stal úsměv dětí a pochvala těch, kteří k nám zavítali. Samozřejmě nás potěšil i slušný výtěžek z dobrovolného vstupného.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Web Created by SDH Velké Heřmanice

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode