Sbor dobrovolných hasičů Velké Heřmanice

Historie sboru

 

Sbor založen
18.května 1924
Do výboru sboru zvoleni:
Starosta………………………………………František Kotápiš
Velitel ………………………………………….František Kotápiš
Náměstek velitele………………………Josef Hrubý
Jednatel……………………………………….Václav Beran
Pokladník……………………………………František Dohnal
Dozorce náčiní………………………….Vojtěch Chmel
Náčelník……………………………………...Vojtěch Bechyně
Četař……………………………………………..František Karda
Četař……………………………………………..Josef Kypta
Členař……………………………………..……František Kodejš
Vrchní hudec……………………………..Ferdinand Bursík
Sborový lékař…………………………….Bohuslav Pavlas
V červnu 1924 odhlasována koupě výzbroje a stříkačky od firmy A.R.SMEKAL za Smíchova.
Zřízení a zakoupení výstroje a výzbroje si vyžádalo částku 40 tisíc Kčs.
Na konci roku 1924 čítá sbor 20 členů.
10.ledna 1925 byl pořádán historicky první ples, kde k tanci a poslechu vyhrávala místní hudební skupina o 10 členech.
Sbor dal se zaujetím dohromady ochotnické divadlo, skládající se nejen z členů sboru, nýbrž i z občanů vsi.Tento soubor se posléze těšil veliké oblibě nejen místních, ale i přespolních. Jako režisér byl zvolen František Kotápiš, posléze učitel Kučera a Miloslav Hrubý.
…sehrány byly např. tato představení: "Hotel zázračná voda"
"Terezínští katané" , "Opuštěná","Ať žije republika"
"Ideály manželství", " Kam se hrabeš na haldy", "Boj o motorku ", " Rozmysli si Mařenko ", "Až vstanu z mrtvých", "Hřích lesního Křiklavy", "Naši furianti", "Staří blázni"
Jako zajímavost a zároveň dobrý "donucovací prostředek" lze uvést následující: Cvičiti se bude každou první neděli v měsíci. Kdo se bez řádné omluvy nedostaví, pokutuje se 5Kčs.
Slavnost desetiletého trvání sboru a odhalení pomníku padlým v neznámu, který byl postaven mezi lipami, proběhlo dne 3.července 1934.
Sbor vykazoval dobrou připravenost a schopnost zasáhnout při různých událostech. Měl několik oddílů:stříkačnický, ochranný, lezecký a samarytu.
Během 2.světové války sbor pracoval dobře, krize přišla až poté. V letech 1946 až 1950 se činnost sboru omezila pouze na ochotnické divadlo. V roce 1951 se rozpadl jak sbor samotný, tak i ochotníci, a to z důvodu nedostatku volného času na cvičení i divadlo, nicméně konání plesů zůstalo zachováno!
V roce 1954 se podařilo postavit na hostinci u Doležalů tolik potřebná a pro bezpečnost obce a okolí nezbytná siréna.
V roce 1955 se družstvo zúčastnilo celostátní soutěže.
V letech 1956 až 1964 byly provedeny již tolik potřebné opravy vodních nádrží a hasičské zbrojnice, rovněž se podařilo zvládnout několik požárů.
V roce 1965 měl sbor velkou radost ze získání nové stříkačky PPS 8, malá byla předána Kabíčkovům na Březinu.
10 nových obleků pro sbor bylo zakoupeno v roce 1969.
V roce 1971 byla zbudována vodní nádrž u Šplíchalů.
V letech 1972 až 1974 bylo zakoupeno několik vycházkových obleků, vypořádali jsme se s několika požáry, uspořádali jsme několik zábav a zůčastnili se okrskových soutěží.
Rok 1975 byl pro náš sbor obzvláště výjimečný.Od útvaru požární ochrany železnice Praha nám bylo předáno speciální požární vozidlo Praga RN.
V roce 1978 byl postaven sušák na hadice a zakoupen nový maják na automobil, jako každý rok, tak i tento, se sešli spoluobčané při "pálení čarodějnic".
V roce 1979 započala přestavba staré budovy za účelem nové zbrojnice.
Rok 1980 byl opět slavnostním. Proběhlo totiž otevření nové požární zbrojnice, za přítomnosti vedení obce a za velké účasti občanů nejen Velkých Heřmanic. Sbor tak získal nové zázemí, které bylo, je a jistě nadále bude pro jeho činnost jistě nemalým přínosem.
Od tohoto roku se činnost rozvíjí čím dál víc, probíhají častější namátková cvičení, ať už se suchými, nebo mokrými hadicemi, celkově se družstvo rozvíjí. Největší vzestup nastal po roce 2000, kdy vcelku rychle přibývali noví a noví členové, v rozpětí několika málo let bylo přijato více jak 10 mladých členů, velkým přínosem je sestavení družstva žen!
Díky omlazení sboru se podařilo uspořádat již např. několik turnajů v nohejbale, ale i dětská odpoledne a další akce nejen pro děti.

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Web Created by SDH Velké Heřmanice

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode