Sbor dobrovolných hasičů Velké Heřmanice

Slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice ve velkých heřmanicích 19.6.2010

Sobota 19. června 2010 se nesmazatelnou stopou zapíše do historie našeho sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Heřmanicích. Mnohým z nás se totiž splnil velký sen – byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. Myšlenka vzniku jakési klubovny v půdních prostorách této budovy se objevila již před několika lety. Řady mladých hasičů u sboru se rychle rozšiřovaly a vzrostla tak potřeba místa, kde by se mladí lidé mohli scházet bez toho, aniž by museli vyjíždět s hasičským autem ven, pracně rozkládat stoly a židle a po akci zase vše vrátit zpět na své místo. Po několika jednáních se zastupiteli obce Heřmaničky bylo na podzim 2008 rozhodnuto, že se na klubovně začne pomalu pracovat s tím, že obec bude postupně uvolňovat menší finanční částky na materiál a my hasiči začneme svépomocí budovat. Netrvalo ani dva roky a ve Velkých Heřmanicích za finanční podpory Obecního úřadu v Heřmaničkách a přispění nečlenů sboru byla klubovna dokončena.

Sobotní odpoledne zahájila členka Sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Heřmanicích Petra Udjurminská slavnostním přivítáním všech hostů, přátel sboru, starosty obce Heřmaničky pana Josefa Šimáka a kapely Srbičanky, která všem zpříjemňovala nejen celé odpoledne, ale i část večera. Prvním bodem programu byl projev člena sboru Ladislava Šplíchala o tom, jak probíhaly práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Velkých Heřmanicích. Většinu úprav, které tato rekonstrukce vyžadovala, si hasiči dělali sami. K těmto úpravám patřilo následující: vybourání stropu v zadní části garáže a očistění cihel; výroba dřevěných šablon schodů a podpěrné konstrukce + zabetonování schodů; vyklizení půdních prostor; natažení paropropustné plachty; zasypání stropní klenby škvárou kvůli vyrovnání podlahy, rozprostření a sdrátování karisítě; rozvedení elektrického kabelu, natažení vody a odpadů pod podlahu; betonování podlahy; nahození komínu a schodiště; namontování plastových oken; zateplení střechy a montáž sádrokartonu; broušení a tmelení; rozvedení elektřiny; namontování kuchyňské linky, poliček, skříněk + obložení trámů; stavba toalet; výroba a zapuštění dveří, zábradlí. Pokládání dlažby se ujal zaměstnanec OÚ a člen sboru. Celkem odpracovali hasiči v hasičské zbrojnici ve svém volném čase 1 976 hodin a sbor se podílel i finančně částkou 43 400 Kč. Dále bylo do rekonstrukce vloženo některými členy cca 15 000 Kč v materiálu, kterým je míněna část elektroinstalace, vybavení kuchyňské linky, zednický materiál, vybavení části toalet, nátěry a část truhlářského materiálu. Po Ladislavu Šplíchalovi dostal slovo starosta obce Heřmaničky pan Josef Šimák, který v krátkosti seznámil přítomné se vznikem nové klubovny z pohledu obecního úřadu, pochválil práci sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Heřmanicích a vyjádřil svůj obdiv k dílu, které sbor vykonal. Poté předal starostovi SDH Stanislavu Váňovi klíč od nové klubovny a hasičský prapor. Ještě než byla nová zbrojnice symbolicky otevřena, vyzvala Petra Udjurminská velitele sboru pana Zdeňka Šplíchala st., aby mu jménem mladých hasičů ve Velkých Heřmanicích předala dar. Dar jako projev díků za vše, co pro mladé hasiče koná. Je pro ně oporou, tím, kdo vždy poradí a pomůže, když je třeba, rád přijde mezi ně a je duší celého sboru.  Poté už Petra Udjurminská požádala Josefa Šimáka jako zástupce OÚ Heřmaničky a Stanislava Váňu jako starostu SDH Velké Heřmanice, aby se chopili nejdůležitějšího úkolu celého odpoledne, aby přestřihli stuhu a tím otevřeli nově zrekonstruovanou velkoheřmanickou hasičskou zbrojnici všem hostům. V klubovně pro ně byla připravena výstava dobových i současných fotografií, diplomů a čestných uznání, k vidění byly i poháry z hasičských soutěží a nohejbalových turnajů, kterých se členové sboru účastní. Po prohlídce hasičské zbrojnice se hosté mohli přesunout na náves, kde bylo připraveno bohaté občerstvení a kde hrála hudba. Zábava se  protáhla až do brzkých ranních hodin, otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice bylo náležitě oslaveno.

Nesmírně nás těší, že hosté, kteří k nám do Velkých Heřmanic zavítali, se bavili, že se jim u nás líbilo a že práce, kterou jsme odvedli, si cení.

Cíle, který si místní hasiči vytyčili, tedy zrekonstruovat hasičskou zbrojnici tak, aby mohly její prostory sloužit více a lépe, se podařilo dosáhnout.

Na úplný závěr patří náš obrovský dík Obecnímu úřadu Heřmaničky, který nám vždy vyšel vstříc a větší měrou se podílel na spolufinancování rekonstrukce. Dík patří dále Pile Dědkov, panu Godwinovi, panu Slaninkovi a panu Bienerovi, panu Jirouškovi, paní Bursíkové, Evě Říhové a Tomáši Baborovi, Josefu Rohlíčkovi a Janu Márovi.

Slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Web Created by SDH Velké Heřmanice

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode