Sbor dobrovolných hasičů Velké Heřmanice

Výroční valná hromada listopad 2009

21.11.2009 se od 19:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Velkých Heřmanicích konala výroční valná hromada za účasti 37 členů z celkových 57 a 4 hostů.

Program: zahájení, zpráva starosty o činnosti sboru, zpráva hospodáře, volby do výboru a revizní komise, diskuse, usnesení, závěr, občerstvení a volná zábava

Na schůzi zavítali pan starosta Josef Šimák, zástupce okrskového výboru paní Marta Spálenková a pan velitel okrsku Heřmaničky Zdeněk Dvořák.

Schůze proběhla v přátelském duchu a do příštího roku jsme si vytyčili tyto cíle: uspořádat čtyři kulturní akce, zúčastnit se okrskové soutěže, udržovat techniku a výzbroj, reprezentovat obec na různých kulturních a sportovních akcích, pracovat na rekonstrukci hasičské zbrojnice a odpracovat 500 brigádnických hodin.

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Web Created by SDH Velké Heřmanice

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode