Sbor dobrovolných hasičů Velké Heřmanice

Slavnostní otevření velkoheřmanické návsi 20.6.2009

V sobotu 20. června 2009 proběhlo dlouho připravované a očekávané otevření nové návsi ve Velkých Heřmanicích, na které se přišlo podívat něco málo přes 200 lidí. Hasiči místní náves v průběhu předešlých dvou let výrazně proměnili – vzniklo zde sportovní a oddychové zázemí osady Velké Heřmanice. Totem, který se nachází ve spodním rohu směrem k silnici, nese nápis „Dětský ráj“, celý prostor návsi je určen tedy především našim nejmenším – dětem. Sobotní odpoledne zahájili členové sboru Ladislav Šplíchal a Petra Udjurminská slavnostním přivítáním všech hostů, dětí a jejich rodičů, přátel sboru, zástupců OÚ Heřmaničky a kapely Stadion mix, která všem celé odpoledne zpříjemňovala.

Prvním bodem programu bylo položení věnce k památníku obětem 1. světové války a uctění památky padlým minutou ticha. Poté následoval projev člena SDH ve Velkých Heřmanicích Ladislava Šplíchala o tom, jak náves získala svou novou tvář. Celkem na návsi odpracovali hasiči ve svém volném čase 1 161 hodin. Dnes zde dětem pro potěšení slouží šplhací věž Agnes, dvě pružinová houpadla, kolotoč, dvě kyvadlové houpačky, pískoviště, pingpongový stůl, lavičková houpačka, klasické houpačky a lavičky. V horním rohu tohoto prostoru se nachází odpočinkový altánek, vedle něhož se nachází dvě nástěnky. Na větší z nich je povídání o historii osady Velké Heřmanice, o historii místního Sboru a o tom, jak nová náves vznikala. Na druhé nástěnce visí fotky, které zachycují průběh prací na návsi, dále se na ní budou umisťovat fotky z různých kulturních akcí, které velkoheřmanický sbor pořádá. Následoval projev pana starosty Josefa Šimáka, který pochválil práci sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Heřmanicích a vyjádřil svůj obdiv k dílu, které sbor vykonal. A protože náves bude patřit ve velké míře dětem, připravily si pro přítomné kulturní vystoupení pod vedením členky sboru Daniely Váňové. Děti předvedly milý a velmi pěkný výkon, který se těšil velkému potlesku. Nezbývalo nic jiného než slavnostně přestřihnout stuhu. Tohoto úkolu se s noblesou zhostila paní Marie Bursíková z Velkých Heřmanic a starosta Obce Heřmaničky pan Josef Šimák. Od přestižení pásky patří nová náves všem dospělým i dětem z obce. Tímto byla ukončena oficiální část odpoledne a hosté se mohli bavit u dobrého jídla a pití.

V průběhu odpoledne a večera si někteří hosté zpříjemnili večer tancem, ani děti nezůstaly pozadu a využily prostor parketu k tanci. Od osmé hodiny večerní se vystřídali hudebníci a asi do jedné hodiny ranní svůj um předvedli hrou na harmoniky Petr Řezáč a pan Zdeněk Šplíchal st. a hrou na bubny pan Jiří Vytlačil. Zábava se protáhla až do brzkých ranních hodin, otevření nové návsi bylo náležitě oslaveno.

Nesmírně nás těší, že hosté, kteří k nám do Velkých Heřmanic zavítali, se bavili, že se jim u nás líbilo a že práce, kterou jsme odvedli, si cení.

Cíle, který si místní hasiči na jaře roku 2007 vytyčili, tedy vybudovat na návsi ve Velkých Heřmanicích místo odpočinku pro děti i dospělé, se podařilo dosáhnout.

 

Fotogalerie: Slavnostni otevreni navsi 20.6.2009

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Web Created by SDH Velké Heřmanice

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode