Sbor dobrovolných hasičů Velké Heřmanice

Informace ve zkratce o Velkých Heřmanicích

 

Velké Heřmanice jsou část obce Heřmaničky, která se nachází ve středních Čechách
asi 30 km na jih od Benešova.
Ve Velkých Heřmanicích žije asi 90 obyvatel. Část obce spolu s obcí Heřmaničky leží v okrese Benešov a spadá pod obec s rozšířenou působností Votice.
 

 
První písemné zprávy o existenci Velkých Heřmanic pocházejí z 2. poloviny 14. století. V novější literatuře se obvykle uvádí rok 1378 (Hynek z Heřmanic) a přitom je zcela pomíjen starší údaj Augusta Sedláčka v jeho Místopisném slovníku historickém, podle něhož "sídlo vladyčí" vlastnil již roku 1363 jakýsi Oldřich Korček a po něm jeho syn Miroslav.

 
V průběhu 15. století se ve vlastnictví heřmanického statku střídali rytíři z Heřmanic, dále Voračičtí z Paběnic či Hodějovští.

 
Na samém konci 16. století se Velké Heřmanice spolu s Chotěticemi dostaly do rukou Štěpána Jiřího ze Šternberka, který je zakrátko prodal a spolu se Smilkovem je koupili Talmberkové.V rozsáhlém smilkovském panství Velké Heřmanice zaujaly významnou roli.

 
Vlastní vznik velkoheřmanické obce se datuje k roku 1891, kdy byly osady Velké Heřmanice, Dědkov s Březinou, Chotětice a Křenovičky spojeny v samostatnou obec Velké Heřmanice. Ta pak přetrvala 1. světovou válku, období první republiky, období tzv. protektorátu za 2. světové války a zhruba 35 let poválečného života.

Obec svým územním vymezením se ocitla na rozhraní tří soudních okresů - sedlčanského, sedleckého a votického. Přiřazena byla k posledně jmenovanému.

 
Podle správního rozdělení z roku 1955 obec měla ještě všechny své osady, ale v oficiálním seznamu obcí z roku 1960 chybí již obci osada Chotětice, která byla přičleněna k obci Divišovice. Po pozdějším zániku divišovické obce se staly Chotětice s Vozerovicemi součástí nynější rozsáhlé obce Sedlec-Prčice.

 
Neustále klesající počet obyvatelstva (v roce 1970 napočteno ve Velkých Heřmanicích 122 obyvatel, v Dědkově 61 a v Křenovičkách 43, celkem tedy v obci 226 obyvatel) a centrálně prosazované snahy vytvářet větší správní celky v rámci existujících okresů přivodily koncem 70.let zánik obce, podobně jako mnoha jiných v té době. K 1.lednu 1980 byla sloučena s obcí Arnoštovice a s obcí Heřmaničky v jednu obec s názvem Heřmaničky.

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Web Created by SDH Velké Heřmanice

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode